Onder ‘redigeren en herschrijven’ van (web)teksten verstaat Uitwerkservice: het in orde brengen en herschrijven van teksten.

De kosten voor het redigeren van de tekst, hangen samen met de hoeveelheid pagina’s.

Bij redigeren beperken we ons tot:

  • spelling- en grammaticacontrole;
  • zoekmachinevriendelijk herschrijven van teksten.

Dit wordt gedaan op basis van input van de opdrachtgever.

[button link=”/offerte-redigeren” size=”” target=”self”]Toon offerteformulier[/button]