Bij een globale transcriptie wordt de tekst tijdens het (eenmalig) beluisteren van de geluidsopname door de transcriptschrijver zo goed mogelijk uitgetypt.

Er wordt niet gestreefd naar volledigheid: passages die niet goed verstaanbaar zijn, worden overgeslagen. Niet-relevante tekst (zoals tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) worden weggelaten. Typefouten en andere slordigheden worden niet gecorrigeerd.
Een globale transcriptie is nooit volledig en zal doorgaans diverse fouten bevatten.

Globale transcripties worden voornamelijk gebruikt bij kwalitatief onderzoek dat wordt uitgevoerd door universiteiten en andere onderzoeksinstituten.

Met een globale transcriptie beschikt de onderzoeker over een praktisch bruikbaar overzicht van het gehele interview, dat vaak een uur of langer duurt. De onderzoeker kan op basis van de globale transcriptie het interview verder analyseren. De globale transcriptie dient daarbij als geheugensteun en als leidraad voor de verwerking van het interview.