Bij een letterlijke transcriptie wordt de tekst van de opname uitgetypt. Er wordt gestreefd naar volledigheid: de geluidsopname wordt doorgaans vele malen beluisterd om ook de moeilijk verstaanbare passages correct weer te geven. In de letterlijke transcriptie wordt de woordkeuze van de sprekers volledig aangehouden.

In een letterlijke transcriptie worden taalfouten (zoals ‘kromme zinnen’ of het onjuiste gebruik van hen/hun) niet gecorrigeerd; de transcriptie is daarom doorgaans taalkundig niet correct.
De meeste opnamen bevatten ook niet-relevante tekst zoals tussenwerpsels, gestotter en herhalingen. In de letterlijke transcriptie wordt deze niet-relevante tekst wel weergegeven.