Bij een woordelijke transcriptie wordt de tekst van de opname uitgetypt. Er wordt gestreefd naar volledigheid: de geluidsopname wordt doorgaans meermaals beluisterd om ook de moeilijk verstaanbare passages correct weer te geven.

In een woordelijke transcriptie wordt niet-relevante tekst (zoals tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) weggelaten. Taalfouten worden doorgaans gecorrigeerd (zoals ‘kromme zinnen’ of onjuist gebruik van hen/hun). De woordelijke transcriptie is volledig en taalkundig correct (gemaakt), maar blijft wel zo dicht mogelijk bij de woordkeuze van de sprekers.

Gebruik van een woordelijke transcriptie

Woordelijke transcripties worden in veel verschillende situaties gebruikt. Enkele voorbeelden:

  • Verslaglegging van vergaderingen (Tweede Kamer, Gemeenteraden, Statenvergaderingen)
  • Verslaglegging van bepaalde financiële vergaderingen (met name Aandeelhoudersvergaderingen)
  • Schriftelijke weergave van telefoongesprekken, voicelogs
  • Schriftelijke weergave van toespraken en interviews
  • Op schrift stellen van ingesproken memo’s en notities
  • Een woordelijke transcriptie kan meestal zonder verdere bewerking gepubliceerd worden (tijdschrift, brochure, boek, website)